За Нас

Фирма"Строй Груп-Илиеви" ООД възниква през 2007г. като приемник на ЕТ"Стройгруп-Илия Илиев" създадена през 1994г. По отношение на активите, заетите работници и производствения опит. "Строй Груп- Илиеви" ООД има богат опит в строителството и е специализирана в изграждането на обществени, жилищни и промишлени обекти.Фирмата предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения и развива инвестиционна дейност в собствени проекти. Персоналът се състои от професионалисти с висока квалификация и опит, с трудов стаж в строителството.В дейността си фирмата прилага новостите в строителните технологии и работи със съвременни и качествени материали. За годините на своята работа „Строй Груп- Илиеви” ООД успява да си създаде име на коректен партньор с гъвкава политика, на гарант за качествено и своевременно изпълнение на обектите. Съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите в България фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите и притежава съответните категории и удостоверения.

Услуги

    Фирма "СТРОЙ ГРУП" ООД изпълнява:

  • Строително-монтажни работи в жилищното и промишленото строителство;

  • Реконструкция и модернизация;

  • Текущо поддържане и ремонти;

  • Вертикална планировка;

  • Саниране на сгради;

  • Продажба на новопостроени жилища и магазини.

Контакти

8800 гр.Сливен

ул. Г.Икономов" 37

тел: 0887 237 500

тел: 0887 237 512

e-mail: stroygrup@abv.bg